Tur og mosjon > Distansemerket

Distansemerket

RAPPORTSKJEMA DISTANSEMERKE

Obs! Frist 1. november

Norges Roforbund innførte i 1974 "Distansemerket" i den hensikt å stimulere til økt aktivitet innen tur- og trimroing. Disse merker er ment å være et mål og en synlig påskjønnelse for turroere og trimmere i alle aldersgrupper som i det vesentligste kun konkurrerer med seg selv. Merkekravene er overkommelige for alle, dermed også for deg!

Roing er en særdeles velegnet tur- og trimidrett, egnet for utøvere i alle aldre, og denne form for roing bør være en vesentlig del av klubbenes og forbundets virksomhet. I mange klubber rundt om i landet ligger det ofte uvirksomt turmateriell som kan benyttes langt mer enn det som er tilfelle i dag. Vi oppfordrer derfor klubbene til å skape et aktivt romiljø også utenfor regattabanen!

Turroing skaper vennskap på tvers av klubbgrensene. La DISTANSEMERKET motivere til flere og lengre turer også i samarbeide med andre klubber. Dersom din klubb mangler passende turmateriell kan dette skaffes gjennom Tur- og Trimutvalgets båtutleie.

BESTEMMELSER FOR DISTANSEMERKET:

”Distansemerket kan tas av alle roere. Ror du i én sesong i mer enn to regattaer på Norges Roforbunds terminliste (tur- og trimarrangementer medregnes ikke) kvalifiserer du ikke for distansemerket.”

Du får tildelt ett merke pr. se­song, d.v.s. det merket som du har oppfylt kravene til. Det er utarbeidet et registreringskort som ligger på NR's hjemmeside. Noter antall km du ror eller styrer på kontrollkortet, og summér opp ved sesongens slutt.

Sesongen for distansemerket regnes fra 15/4 til 15/10 hvert år.

Det er tre merke­typer: Gull, Sølv og Bronse.

Etter oppnådde 10 gullmerker tildeles en statuett (isfjell).

Etter oppnådde 25 gullmerker tildeles et beger.

Ved roing over 1.000 km i én og samme sesong tildeles en sølvåre.

Ved roing over 2.000 km i én og samme sesong tildeles en gullåre.

Disse kan kun tas én gang.

 

Vi ønsker flere medlemmer i "sølv- og gull-åreklubben"!

 

DISTANSEKRAV

Kjønn

Alder

Gull

(km)

Sølv

(km)

Bronse

(km)

Kvinner

0-14 år

200

100

50

Menn

0-14 år

200

100

50

Kvinner

15-19 år

400

300

200

Menn

15-19 år

400

300

200

Kvinner

20-49 år

500

400

300

Menn

20-49 år

750

500

400

Kvinner

50-59 år

400

300

200

Menn

50-59 år

500

400

300

Kvinner

60-69 år

300

200

100

Menn

60-69 år

300

200

100

Kvinner

70-79 år

200

100

50

Menn

70-79 år

200

100

50

Kvinner

80 år og eldre

100

75

50

Menn

80 år og eldre

100

75

50

 Webdesign fra: New Media AS