Roforbundet > Internasjonale Representanter

Internasjonale Representanter

Medlemmer med verv i internasjonal roing

Tone Pahle

FISA Council - Medlem
FISA Masters Commission - Leder (Chair) 
FISA Womens Cross Commission - Medlem

Thor Nilsen

FISA Council - Honorary Member

Per Bønsnæs

Nordisk Roforbund - Sekretær

Hans-Jørgen Arvesen

Nordisk Roforbund - Styremedlem

Thorvald Jakobsen

Nordisk Roforbund - Medlem av sportskomiteen

Svein Moldestad

Nordisk Roforbund - Medlem av Dommerkomiteen

Marika Erlandsen

Nordisk Roforbund - Medlem av Masterskomiteen

Arvid Bentsen

Nordisk Roforbund - Medlem av Coastalkomiteen Webdesign fra: New Media AS