Nyheter > Kalender

Kalender

Emnekurs i roteknikk

Dato: 25 Mai 2018 18:00 til 26 Mai 2018 15:15

Emnekurs for grunnopplæring i roteknikk er nå utviklet med grunnlag i fire moduler fra NR Trener 1 kurs.  Kursmateriell inkludert presentasjoner, veiledningshefter og oppgavesett er klart. Kurset kan gjennomføres i klubb av trenere med godkjent Trener 1 kurs eller andre med tilsvarende kompetanse. – Kursmateriell blir tilsendt på forespørsel til: akefisk@online.no

Dersom det er ønske om en gjennomgang av kurset i praksis kan dette bli gjennomført 25. og 26. mai. Forespørsel om dette til akefisk@online.no innen 1. mai. – Denne gjennomgangen vil evt. bli gjennomført i en klubb.

 

 

Eksempel på rammeplan.

Dag 1

 

Tid

Emne

1800 – 1815 

Informasjon

1815 – 1915

Sikkerhetsreglementet

1930 – 2100

Roteknikk, rigging og roinstruksjon, teori

 

 

Dag 2

 

0900 – 1000

Forberede arbeid for praktiske gruppeoppgaver med posisjonsvurdering, nybegynneropplæring, roinstruksjon og rigging.

1015 – 1500

Posisjonsvurdering, rigging, nybegynneropplæring og roinstruksjon, praksis del 1, 2, 3 og 4

1500 – 1515  

Oppsummering og avslutning

 

Utviklingsprosjektet  mars 2018

Åke FiskerstrandWebdesign fra: New Media AS