Roforbundet > Fagutvalgene > Klubbstøtte og bredde utvalget

Klubbstøtte og breddeutvalget

Klubbstøtte Leder

Marika Erlandsen

93453581

marikaerlandsen@hotmail.com

Leder trenerutvikling

Åke Fiskerstrand

90850526

akefisk@online.no

Leder Coastal

Arvid Bentsen

91340944

arv-ben@online.no 

Leder Para

Per-Helge Brun Svendsen

93219369 

PerHelge.Brun-Svendsen@roing.no 

Leder Tur og mosjon

Tore Lysdahl

46412064 

lysdahl@online.no

Leder Unge ledere

Johannes J. Niesen

   

 Webdesign fra: New Media AS