Roforbundet > Fagutvalgene > Kraftsenterutvalget

Kraftsenterutvalget

 

KSU Leder (KS Oslo)

Lars Bjønness

90791608

KSU Medlem (KS Vest)

Tore Odfjell

 

KSU Medlem (KS Vestfold)

Tommy Sagvik

90668889

KSU Medlem (KS Østfold)

Even solbakken

22946896

KSU Medlem (KS Trener Øst)

Per Helge Brun-Svendsen

93219369

KSU Medlem (KS Trener Vest)

Sebastian Baranzano

90746086

KS Medlem (Utv. Prosjektet)

Åke Fiskerstrand

90850526

KS Medlem (Student)

Øyvind Lavoll

94876192

 

 

 
Webdesign fra: New Media AS