Roforbundet > Ledig stilling

Norges Roforbund søker ny Generalsekretær

Norges Roforbund er kjennetegnet ved en tydelig toppidrettssatsing med over 40 medaljer i VM og OL de siste 40 år.  Vi samarbeider tett med Olympiatoppen, og har en karrierevei for utøvere som er basert på utvikling gjennom klubb og kraftsentre til elitenivå.  Norsk roing er i stadig utvikling og vi har målsettinger for rosporten utover å opprettholde det høye nivået innen toppidrett. Dette innebærer å øke aktiviteten på alle arenaer der roing utøves som tur og mosjonsroing, masters, coastal, para-roing, roing i skoleverket mm.  Det er for tiden 6 fulltidsansatte medarbeidere i Norges Roforbund og en innarbeidet struktur basert på frivillighet i forskjellige utvalg. Se gjerne på vår strategiplan (link). Vår generalsekretær vil få en nøkkelrolle i å videreutvikle og fornye norsk rosport.

Generalsekretær til Norges Roforbund

 Som generalsekretær vil du få personalansvaret for ansatte i administrasjonen, samt trenere og andre prosjektstillinger. Selv vil du rapportere til Forbundsstyret og ha ansvaret for daglig drift av forbundet. Arbeidsstedet vil være på Idrettens hus, der du vil være en del av et spennende miljø med idrettsledere og ansatte fra de fleste særforbund.

Vi ser på en modernisering eller alternativ måte å drifte forbundet på administrativt, gjerne i samarbeid med andre særforbund. Vi ønsker en person som er endringsvillig og kan bidra aktivt i en slik prosess.

Ansvar og oppgaver til stillingen vil blant annet være

 • Administrere forbundskontoret og være forbundets daglige leder med personellansvar.
 • Ansvar og oppfølging av budsjett samt ha løpende oversikt over økonomien
 • Ha oversikt over markedsarbeid og bidra til å inngå nye avtaler, opprettholde og utvikle våre eksisterende avtaler. 
 • Drive og utvikle informasjonsarbeidet rettet mot klubber, media, utvalg og samarbeidspartnere.
 • Administrativt ansvarlig for styremøter med tilhørende forberedelser, oppfølging og dokumentasjon.
 • Være drivkraft for oppfyllelse av Roforbundet sin strategiplan og handlingsplaner.
 • Videreutvikle og modernisere norsk roing gjennom nytenkning, utvikle effektiv drift med solide leveranser.

Som generalsekretær i Norges Roforbund vil du være et av Norges Roforbunds ansikt utad ovenfor NIF, idrettspolitiske arenaer, internasjonal roverden, media og klubber.

Vektleggende kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • God økonomiforståelse
 • Administrativ/leder erfaring eller administrativ/leder utdanning på høyskolenivå.
 • Erfaring og kunnskap om idrett på et eller flere av områdene: politisk, administrativt, sportslig eller byråkratisk på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
 • Generell kompetanse i IT og evne til å utnytte IT i rollen.

Egenskaper

Vi søker en person med engasjement og hjerte for rosporten, en som har energi til å utvikle idretten videre   

 • Håndtere stort kontrollspenn, ha god struktur og oversikt
 • Evne til å prioritere, delegere og tenke strategisk
 • Være en synlig og tydelig leder
 • God relasjonsbygger, evne til å skape samarbeid og være en synlig representant for rosporten mot våre samabeidspartnere.

Stillingsart

 • 100% stilling
 • Åremål med 4 års varighet, med mulighet for forlengelse.
 • I stillingen må det påregnes noe reising, samt arbeid på kveld og i helger i forbindelse med styremøter etc. og arrangementer i forbundet eller internasjonale kongresser der forbundet representeres.

Tiltredelse

Etter nærmere avtale

Søknadsfrist

4. august 2017

Godtgjørelse

Konkurransedyktig lønn, etter avtale

Søknad, med CV sendes til post@roing.no    Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Hans-Jørgen Arvesen 97183986 eller styremedlem Thorvald Jakobsen på 96236943 eller e-post thorvald.jakobsen@hotmail.com.

 

 

 

 

Webdesign fra: New Media AS