Roforbundet > Ledig stilling

Norges Roforbund søker Prosjektleder til RoBattle

Norges Roforbund (NR) representerer og leder roidretten på vegne av norske rokretser og klubber, herunder fremmer samarbeid mellom kretser og klubber, og bistår i opprettelse av nye tiltak. NR er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Nordisk Roforbund, og Fédération Internationale des Sociétes d'Aviron (FISA). Nå skal vi i samarbeid med Sparenbankstiftelsen i gang med et nytt spennende prosjekt,- RowBattle.

Stillingsbeskrivelse

Er du en motivator som liker å jobbe med idrett?  
Vi søker idrettskonsulent for prosjektstilling med varighet over tre år for å igangsett og drive frem prosjektet "RowBattle"

Arbeidsoppgaver:
Norges Roforbund har mottatt penger fra Sparebankstiftelsen for å igangsette prosjektet Rowbattle, som skal igangsette aktiviteter for å forbedre rosportens tilgjengelighet for barn og unge.

Norges Roforbund har stor pågang av barn og unge som ønsker å drive med roing. I dag skjer opplæring på grunnivå i all hovedsak i klubbene som igjen all hovedsak drives av frivillig innsats. Flere klubber mangler både relevant romateriell, samt tilgang til relevant trenerressurser og opplæringsmateriale. Norges Roforbund har fått midler til innkjøp av romateriell (tilhenger med 6stk nybegynnerbåter). I prosjektfasen ønsker vi å engasjere en prosjektleder/ motivator som bistår med opplæring, samt tilgjengeliggjøring av relevant opplæringsmateriell. Dette ansees viktig for at prosjektet skal nå ut til klubbene og sikre nødvendig opplæring i konseptet.
Aktuelle arbeidsområder her er:

-       Informasjon på nettsider og sosiale medier.

-       Bistå barn og unge i roklubbenes nærmiljø for å vise frem rosporten, som kan inkludere å:

  • utarbeide informasjon til annonsering i digitale media,
  • forslag til aktivitet og leker som kan gjennomføres på roskole,
  • generell rådgivning,
  • tilrettelegge for et allsidig og moro program,
  • informasjon til klubbene hva de må stille med av ressurser og informasjonsmateriale om sjøvett og regler på vannet.

Hvem er vi ute etter?
· en inspirerende leder/ fremdriftsansvarlig og motivator
· strukturert og effektiv
· aktivitetsnivå og tidvis stort arbeidspress

Stillingsbrøk: Stillingen vil være prosjektbasert, lønnen baseres på antall arrangementer arbeidstaker engasjerer seg i, hovedsakelig i sommermånedene samt forarbeid for utvikling av prosjekt. Arrangementene avtales i samarbeid med klubb og kan være både på ettermiddag og helg. Lønn etter avtale.

Den som ansettes må framvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.

For spørsmål om stillingen: ta kontakt med: anniken.ellingsen@roing.no /95796303

Svarfrist:23 april

Oppstart: Medio mai/juni

 Webdesign fra: New Media AS