Konkurranser > Lisens

Lisens

LISENSFORSIKRINGEN
 
Idrettens Skadetelefon 02033 hjelper deg
Skaderådgivning og behandlingsformidling kl 09-21 alle dager. Helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge. Alle lisensierte kan søke hjelp på 02033 uavhengig om evt behandling dekkes av lisensforsikringen. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon
 
Skader som omfattes av lisensforsikringen meldes HER
 
Forsikringsvilkår finner du HER
 
Alle som konkurrerer i roing løses lisens. Øvrige medlemmer kan løse lisens.
 
Lisensforsikringen med idrettens skadetelefon anbefales også for mosjonsroere!
 
Lisensperioden er 1/3-28/2

Lisensregistrering gjøres av klubben!

 

VEDR 2017-SESONGEN 

Det er igjen tid for å løse lisens for kommende sesong. Det skulle vært åpnet for dette allerede 15. februar, men grunnet tekniske utfordringer ble det dessverre ikke mulig før 28. mars. Forrige lisensperiode er derav forlenget 6 uker. Det betyr at lisensen for 2016-sesongen gjelder tom 12. april 2017. Og at lisens for 2017-sesongen må løses innen den dato hvis roer skal ha løpende lisensforsikring uten brudd.

Samtlige som var registrert i lisensregisteret i 2016, både de som bare var registrert, og de som hadde betalt og med det hadde gyldig lisens, er videreført og står nå som registrert for samme klubb i 2017. Hensikten er å forenkle, slik at den ansvarlige i hver klubb slipper å registrere roere som allerede er i systemet på nytt. Å være registrert må ikke forveksles med å ha lisens. Lisensen løper først fra den dagen den blir betalt.

*** 

Lisensregistreringen gjøres i SPORTSADMIN av klubbens påmeldingsansvarlig! Den som har rollen "påmeldingsansvarlig" i klubben skal også ha rollen "lisensansvarlig" og skal løse lisens for klubbens roere via sportsadmin, dvs med akkurat samme pålogging som ved påmelding til regatta.

Løsningen er veldig lik påmelding til regatta. Dvs at de som har erfaring med påmelding til regatta antagelig vil kunne løse lisens for sine roere uten videre. I motsatt fall ring NIF support på 03615. De er tilgjengelige alle hverdager kl 08-20.

Obs! Lisensen gjelder fra den er betalt og ut lisensåret. Eneste alternativ er kortbetaling på nett (online betaling). Dette fungerer på samme måte som annen netthandel. Roerne som skal ha lisens legges i "handlekurven", merket med hvilken lisens de skal ha. (Se info om ordinær og utvidet lisens). Når listen er komplett går man til betaling. Når betaling er gjennomført skrives det ut kvittering.

 

Vedr NM i ergometerroing

Alle deltakere i NM-løp må ro for en roklubb eller et idrettslag tilsluttet NR eller et annet særforbund tilsluttet NIF. Deltagelse i åpne løp krever ikke medlemskap.

Fom 2015 kreves lisens både for NM-løp og åpne løp. For de som ikke har behov for helårslisens vil det være mulig å løse engangslisens på stedet (kontant). For roere uten roklubbtilhørighet er per dags dato også engangslisens eneste mulighet.

Helårslisens koster 200 kr. Engangslisens koster 100 kr. Utvidet helårslisens koster 950 kr. Se vilkår i rammen øverst til høyre.

 
Webdesign fra: New Media AS