Nyheter > Aktuelt

Uttak Rekrutteringsgruppen

11.04.2014

Uttaksløp for Rekrutteringsgruppen, Årungen, 3. og 4. mai

Som tidligere annonsert i NR’s uttakskriterier for 2014 initierer NR en uttaksprosess for Rekrutteringsgruppen (RK-gruppen) med et testløp på Årungen 3. og 4. mai. Det formelle uttaket av den nye RK-gruppen vil skje under møtet i Toppidrettsutvalget den 12. mai, rett etter Årungenregattaen den 11. mai. Innstillingen av kandidater til NR’s RK-gruppe vil bli gjort av landslagstrener og assisterende landslagstrener.

Basert på testresultater og fysisk utvikling gjennom vinteren vil det bli tatt ut en gruppe som blir invitert til å delta i testløpet på Årungen den 3. og 4. mai. Navnene blir annonsert når alle det gjelder er blitt kontaktet av sin kraftsenteransvarlig.

Samtlige som skal delta må bekrefte til landslagstrener/assisterende landslagstrener innen 14. april. (johan.flodin@roing.no / johan.lidberg@roing.no )

Det skal ros tre løp i singelsculler: 500 m, 2 000 m og 5 000 m. Detaljplan og mer informasjon utarbeides og distribueres når startlisten er klar. Egen sculler må medbringes. Klubbtrener/-leder oppfordres til å være til stede. Søndag 4. mai er reservedag.

Med hilsen

Johan Flodin, Landslagstrener

Johan Lidberg, Assisterende landslagstrener, ansvarling for RK-gruppen

 

Fra NR’s Uttakskriterier, 2014:

3. Kvalifisering til NR’s rekrutteringsgruppe

Målsetningen er å kvalifisere roere til ett eller flere åpne internasjonele seniormesterskap i 2014 og evt en eller fler World Cup. Det langsiktige målet er å utvikle nye roere til elitegruppen.

Uttaksprosess.

Rore som ønsker å kvalifisere seg til rekrutteringsgruppen må delta i hele uttaksprosessen.

Menn:

1. I løpet av våren 2014 vurderes fysisk utvikling, testresultater og C2 konkurranser (fysisk kapasitet) som et grunnlag for innbydelse til uttaksprosessn.

2. De 12 høyest rankede (inkl nåværende rekrutteringsgruppe) inviteres til løp over 5000m, 2000m og 500m i 1x på Årungen 3. og 4. mai. - Bare de som kan tenke seg en full satsing i 2014 kan delta.

3. De 8 beste i 1x settes sammen i 2x i søndagens løp i Årungenregattan 11.mai. De inviteres også til å trene på Årungen i uken fram til regattaen.

4. De sammenlagt 6 beste prøves ut i 4x for utvikling av et lag som skal ro testløp for kvalifisering til eventuel EM deltagelse. De 6 som blir tatt ut utgjør rekrutteringsgruppen for  menn inntil nytt uttak.

Kvinner, kvinner lettevekt og menn lettvekt:

1. I løpet av våren 2014 vurderes fysisk utvikling, resultater fra tester og C2 konkurranser (fysisk kapasitet) for et utvalgt antall kvinner og kvinner og menn lettvekt.

2. De inntil 4 høyest rankede kvinner og kvinner lettvekt og inntil 6 høgest rankede menn lettvekt innbys til løp over 5000 m, 2000 m og 500 m i 1x på Årungen 3. og 4. mai. - Bare de som kan tenke seg en full satsing i 2014 kan delta.

3. Roere (kvinner, kvinner og menn  lettvekt) som oppnår minst samme prognoseprosent (sammenlagt 5000m/2000m/500m) som gjennomsnittet av de seks beste menn vurderes som kandidater til rekrutteringsgruppen og mesterskap 2014. 

4. De nye KS trenere i samråd med assisterende landslagstrener har ansvar for vurdering og innstilling av kandidater. Uttak av kandidater blir foretatt av KSU/TiU.

Webdesign fra: New Media AS