Nyheter > Nyheter

Jens Chr. Kolberg

20.02.2017

 

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Jens Christoffer Kolberg er gått bort, kun 68 år gammel. Jens satt i FISA Rowing for All Commission i 14 år (00-13), og var president i Nordisk Roforbund i 8 år (08-15). Han var en bærebjelke i egen klubb, med flere sentrale verv og oppgaver helt til det siste. Til sommeren skulle han stått i bresjen for Oslo Rokrets Centennial Rowing Tour 2017, sammen med sin kjære Marianne. 

Jens satt også i NRs Tur- og Trimutvalg i 15 år (02-17),hvorav de 11 første som leder. I tilleggs att han i NRs regattautvalg i til sammen 6 år (10-), og NRs IT-utvalg i 10 år (03-13). Han var æresmedlem i Norske Studenters Roklub, og innehaver av Norske Studenters Roklubs Hederstegn, Norges Roforbunds Hederstegn og Nordisk Roforbunds plankett.

Norges Roforbund takker for alt Jens Chr. Kolberg har vært og betydd for norsk rosport!

Vi lyser fred over hans minne!

 

NSRs hjemmeside: Jens Chr Kolberg er død, Til Minne om Jens

Jens Chr. Kolberg bisettes fra Frogner Kirke i Oslo torsdag 2. mars kl 1300. Minnesamvær på Norske Studenters Roklub (Bygdøy) etter bisettelsen.

Webdesign fra: New Media AS