Nyheter > Nyheter

PARABÅTER LEDIG

10.03.2017

PARABÅTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE TIL UTPLASSERING I KLUBBER

Norges Roforbund har 8 singlescullere og 4 dobbeltscullere med årer for funksjonshemmede til en total verdi av ca kr 500 000. Tre av båtene skal ligge på Årungen. De ni øvrige er/vil bli utplassert i klubber for å stimulere rekruttering og utvikling av funksjonshemmede roere lokalt. 

Nye båter er klare for utplassering våren 2017. Sammen med båten kan klubber også få et parasete for bruk på ro-ergometer. Rofaglig ansvarlig for roing for funksjonshemmede er Johan Lidberg og han vil bidra med kunnskap enten direkte til klubber eller gjennom Kraftsentertrenerne.

Klubber som ønsker båt og årer utplassert tar kontakt med forbundskontoret (roing@nif.idrett.no). 

Betingelser for utplassering:

1)      Klubben må ha en ansvarlig for roing for funksjonshemmede.

2)      Klubben må leverer årlig rapport om aktiviteten for funksjonshemmede innen 15. desember.

3)      Skader på utplassert materiell meldes når skade oppstår og tilstandsrapport sendes inn sammen med aktivitetsrapport hvert år innen 15. desember

 

Båt

Årer

Klubb

Klubbkontakt

Utplassert

2x Wintec

Croker

NR (Årungen)

Johan Lidberg

2014

1x Wintec

Croker

Bærum Roklubb

Marte Krogsrud

2015

1x Wintec

Croker

Stavanger Roklub

Svenn E. Sandsmark

2015

1x Wintec

Croker

Trondhjems Roklub

Martin Haugen

2015

1x Wintec

Croker

Trondhjems Roklub

Martin Haugen

2015

1x Wintec

Croker

NR (Årungen)

Johan Lidberg

2015

1x Swift

Croker

NR (Årungen)

Johan Lidberg

2016

2x Swift

Croker

Stavanger Roklub

Svenn E Sandsmark

2017

1x Swift

Croker

 

 

2017

1x Swift

Croker

 

 

2017

2x Swift

Croker

 

 

2017

2x Swift

Croker

 

 

2017

Webdesign fra: New Media AS