Nyheter > Nyheter

LISENS 2017

04.04.2017

Det er igjen tid for å løse lisens for kommende sesong. Det skulle vært åpnet for dette allerede 15. februar, men grunnet tekniske utfordringer ble det dessverre ikke mulig før 28. mars. Forrige lisensperiode er derav forlenget 6 uker. Det betyr at lisensen for 2016-sesongen gjelder tom 12. april 2017. Og at lisens for 2017-sesongen må løses innen den dato hvis roer skal ha løpende lisensforsikring uten brudd.

Samtlige som var registrert i lisensregisteret i 2016, både de som bare var registrert, og de som hadde betalt og med det hadde gyldig lisens, er videreført og står nå som registrert for samme klubb i 2017. Hensikten er å forenkle, slik at den ansvarlige i hver klubb slipper å registrere roere som allerede er i systemet på nytt. Å være registrert må ikke forveksles med å ha lisens. Lisensen løper først fra den dagen den blir betalt.

Webdesign fra: New Media AS