Nyheter > Nyheter

Takk for meg!

07.04.2017

Kjære Ro-Norge!

Forbundsstyret og jeg er i dag blitt enige om at jeg fratrer som generalsekretær. Bakgrunnen er uenighet om enkelte veivalg og hva som skal til for å løse forbundets daglige administrative utfordringer. Det har vært 4 ½ utfordrende og spennende år, som jeg vil se tilbake på med glede. Jeg ønsker Norges Roforbund, klubber og utøvere alt godt og lykke til videre! For min del blir det nå tid for litt mer egen roing, og det er bra for jeg skal visst ro masters til høsten.

Sees plutselig!

Tine Bjonge

***

Forbundsstyret vil takke Tine for innsatsen gjennom mange år. Hun har et stort glødende hjerte for rosporten og vi ønsker henne lykke til videre - også på regattabanen. 

Tines fratreden skjer med virkning fra og med 22. mai 2017

Hans-Jørgen Arvesen
President

Webdesign fra: New Media AS