Nyheter > Nyheter

Ny generalsekretær

01.09.2017

Ny generalsekretær i Norges Roforbund

 

Forbundsstyret kan med glede informere om at Anniken Ellingsen er ansatt som ny generalsekretær i Norges Rofobund. 

Anniken har representert Norges Roforbund i internasjonal roing i flere år, har en rekke NM titler og har hatt idrettsstipend i USA. Hun kjenner derfor godt til alle nivå i Norsk roing.  Anniken har en master i økonomi og administrasjon og har de siste måneder vært fungerende generalsekretær i Norges Roforbund. 

Det var mange søkere til stillingen, og flere meget godt kvalifiserte søkere.  Styret har lagt vekt på å finne den personen som best kan ivareta og opprettholde fokus på toppidrett, men samtidig har egenskaper til å utvikle idretten videre slik det er beskrevet i langtidsplanen. Vi er et forbund i vekst, og det er også behov for å fornye måten vi jobber på for å prestere på mange områder.  Sist men ikke minst er samarbeidet med OLT, samarbeidspartnere og NIF avgjørende. 

Styret er trygg på at vi har funnet den beste kandidaten til å håndtere disse utfordringene. 

Vi ønsker å takke de andre sterke søkerne for interessen. 

Vi håper at ro-Norge og våre samarbeidspartnere tar godt imot Anniken, hun blir en viktig person for å skape rammer til å løfte norsk roing videre. 

Webdesign fra: New Media AS