Nyheter > Nyheter

Tildeling utstyrsmidler

07.12.2017

NRs klubber har søkt om totalt 2 000 511 kr i utstyrsmidler for 2017. NR har fått 1 389 186 kr til fordeling. Det gir en uttelling totalt og per klubb på 69,44 % av søkebeløpet (søkebeløp = 33,33% av faktisk kostnad).

 

For utbetaling av tildelt beløp må klubben innen 15. januar 2017 sende inn rapportskjema med skjematisk oversikt over klubbens tilskuddsberettigede utstyrskjøp (hva og beløp) i perioden 1.1.17-31.12.17, OG kopi av kjøpsdokumentasjon (faktura og betalingstransaksjon) for alle kjøpene.

 

Dokumentasjonen sendes SAMLET på mail til post@roing.no merket «UTSTYR 2017» og klubbens navn i emnefeltet. Alternativt brevpost til Norges Roforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo innen samme frist.

Se hele tildeliingsbrevet her

Rapportskjema finner du her

Webdesign fra: New Media AS