Nyheter > Nyheter

Nyhetsbrev 1 - 2018

02.02.2018

Norges Roforbund ønsker alle et Godt nytt år!

I 2018 vil Roforbundet jevnlig publisere nyhetsbrev med informasjon for hele ronorge. Brevene vil inneholde informasjon både fra toppidrett, bredde samt administrative påminnelser for klubber og utøvere.


Toppidrett:

 

Nye medlemmer i KSU og TIU.

Det ble i høst valgt nye ledere i hvert KSU, og ny KSU leder som har plass i TiU.

KSU:
KSU Leder (KS Oslo)                    -  Sverke Lorgen
KSU Medlen (KS Vest)                  -  Anders Fiskerstrand
KSU Medlen (KS Vestfold)            -  Bjørn Akerholt
KSU Medlen (KS Østfold)              -  Even Solbakken

TiU
TiU Leder                                       - Thorvald Jacobsen
TiU Medlem                                   - Johan Flodin
TiU Medlem                                   - Åke Fiskerstrand
TiU Medlem                                   - Kristine Bjerknes
TiU Medlem (Leder KSU)              - Sverke Lorgen
TiU Medlem (Aktiverepresentant)  - Kristoffer Brun

Utvalgene skal ha fellesmøte i februar måned hvor uttakskriteriene for 2018 vil bli vedtatt og sendt ut.

 

Organisering av NRs trenerstab.

Fom januar 2018 har Norges Roforbund utvidet trenerstaben med en person, Marte Krogsrud. Dette gir oss muligheter til å gjøre visse omrokkeringer i trenerstaben og mer kapasitet til å sette fokus på vedtatte satsingsområder i strategiplanen. I tillegg til å skape det beste stedet for utvikling av roing vil trenerne følgende fokusområder:


Landslagssjef: Johan Flodin. Johan F. har ansvar for elitesatsingen i Norges Roforbund. Johan er hovedtrener for elitegruppen.

Landslagtrener: Johan Lidberg. Johan L. har ansvar for kvinnesatsingen in Norges Roforbund. Johan har ansvaret for jentene i elite og utviklingsgruppen samt å assistere Johan Flodin med elitegruppen.

Kraftsentertrener Øst: Sebastian Baranzano. Sebastian vil tre inn som kraftsentertrener Østlandet, og følge opp klubbtrenere på Østlandsområdet. Sebastian vil også ha det overordnede ansvaret for Utviklingsgruppen med bistand fra Johan L, Marte og Per Helge. Kraftsentertrener Øst deltar på KS utvalgenes møter uten stemmerett.

Kraftsentertrener Vest: Marte Krogsrud. Marte vil fylle rollen som Kraftsentertrener Vest, og vil følge opp klubbtrenere i Bergensregionen samt Trondheim, Ålesund og Stavanger. I tillegg til å samarbeide med Sebastian som trener for utviklingsgruppen med ansvar for roere i utviklingsgruppen på vestlandet vil Marte også ha ansvaret for utvikling av juniorsatsing med bistand fra klubbtrenere. Kraftsentertrener Vest deltar på KS utvalgenes møter uten stemmerett.

Kraftsentertrener Utvikling: Per Helge Brun-Svendsen. Per Helge vil fortsette og ta vare på NRs samarbeid med videregående skoler og utvikle dette, videre vil Per Helge ta ansvar for satsingsområder i vedtatt strategiplan, herunder utvikling av pararoing og studentroing. Per Helge vil også bistå i KS øst og vests arbeid samt bistå Landslagssjef i hans arbeid. Kraftsentertrener Utvikling deltar på KS utvalgenes møter uten stemmerett.

 

Jente og utviklingsgruppesamling i Sevilla.

Utviklingsgruppen og Jentegruppen skal til Sevilla på samling, fra den 16. til den 26. februar. NR sender tre trenere med gruppene, Johan Lidberg, Per Helge Brun-Svendsen og Seb Baranzano. Hovedmål med samlingen er primært å ro lagbåt, og å trene mest mulig på vannet tidlig i sesongen.

 

Bredde og utvikling:

 

Møte i klubbstøtteutvalgene:

Det har blitt avholdt felles utvalgsmøte blant klubbstøtteutvalgene for tur og mosjon-, para-, coastal-, trenerutvikling-, student-, yngre ledere- masters-, og innendørsroingutvalget. Referatet finner du her.


Parasamling Skien.

Norges Roforbund deltar på paradag 4 februar i Skien fritidspark. Arrangementet er for syns- og bevegelseshemmede i alderen ca. 16-23 år. Det blir utprøving av ulike aktiviteter, øvelser og idretter. Les mer her: 
Administrativt:

 

Ny norm for behandling av personopplysninger:

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle idrettslag, idrettskretser og særforbund i norsk idrett. Her er en oversikt over all informasjon du trenger.

Idrettsstyret vedtok 14. desember en ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Den nye normen erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

Normen er første steg på veien frem mot innføring av felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt som GDPR (General Data Protection Regulation).

Alle organisasjonsledd i idretten har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov. Derfor er det viktig at alle organisasjonsledd setter seg inn i hvordan man kan møte kravene.

Alle idrettslag som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese "Veileder for informasjonssikkerhet i idretten"

Last ned veileder for informasjonssikkerhet i idretten

Idrettslag som også benytter av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i "Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten"

Last ned norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten

 

 
Webdesign fra: New Media AS