Nyheter > Nyheter

Nyhetsbrev 2 - 2018

09.03.2018

Toppidrett

 

Uttakskriterier

Uttakskriterier for internasjonal representasjon for sesongen 2018 er publisert og kan leses her

Merk: 15 april er frist for å melde lag til U19 EM samt time trial til U19 VM til KS trener vest marte.krogsrud@roing.no

 

Påskesamling for Utviklingsgruppen

Norges Roforbund organiserer en påskesamling til roere i utviklingsgruppen. Som kommunisert tidligere i sesongen vil ytterligere roere også bli invitert til denne samling basert på resultater fra testeuke 44 og 2, og/eller resultater på vannet fra fjorårets sesong. Samlingen vil bli lagt til Bergen og Oslo, se invitasjon her.

 

Samling i Aviz

Elitegruppen er nå på samling i Aviz, Portugal. Utøverne er på plass fra 5 – 15 mars og drar tilbake 23 mars – 5 april.

 

Sunn Jentecamp 2018

Sunn Idrett inviterer til årets jentecamp, som avholdes fra 20. – 22. april i Tromsø. Alle jenter født i 2002 og 2003 som er aktive i idrett kan delta, campen er åpen for alle idretter!

Her vil unge idrettsjenter få påfyll av både utfordrende treningsøkter, foredrag og samtaler om viktige temaer, matlaging og sosiale aktiviteter – sammen med kjente idrettsprofiler.

Kvelden før, altså torsdag 19. april, legges det opp til et eget kveldsseminar for foreldre og trenere som ønsker å delta.

Det er plass til 50 jenter på campen og påmeldingen skjer etter «førstekvinne til mølla»-prinsippet, så her lønner det seg å være tidlig ute. Påmeldingen til campen åpner den 7. mars kl. 0700!

Mer informasjon og flyer her 

 

 

Administrasjon

 

Ny lisensperiode.

Det er blitt opprettet ny lisensperiode for rosesongen 2018/2019. Lisensen varer fra 1.3.2018 til 28.2.2019. Alle roere som skal ro regatta skal løse lisens, dette gjøres via påmeldingsansvarlig. Roere som ikke skal ro regatta kan løse lisens. Rotinget 2017 fastsatte kontingenten til 200kr. I 2018 vil det kun være mulig å løse «Årslisens» eller «Engangslisens». Den tidligere Ordinære lisensforsikringen vil ha lik dekning som den tidligere utvidede lisensforsikringen.

Lisensen inneholder en lisensforsikring, se vilkår og dekning her.

Ved å ha lisensforsikringen er du forsikret året gjennom for skader som følge av utførelse av idretten. MERK: lisensen utløper uansett 28.2.2019, det er dermed ingen grunn til å vente med å løse lisens.

 

Samordnet rapportering

Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin – åpnes for rapportering og søknad 1.4.2018. Frist for rapportering er 30.4.2018. 

Beskrivelse av medlemstall: Personer som var medlem i idrettslaget per 31.12.2017 og som har betalt medlemskontingenten for idrettslaget i 2017.

Beskrivelse aktive medlemmer: Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser, møter eller lignende, skal regnes som aktivt medlem. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget.

Tilretteleggelse omfatter blant annet trenere, lagledere og de som løser andre oppgaver og bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. Omfattes også.

Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer o.l. anses ikke som et aktivt medlem.

Les mer om hva og hvordan som skal rapporteres her.

 

Webdesign fra: New Media AS