Nyheter > Aktuelt

Informasjon til roklubber og samarbeidspartnere

30.07.2018
Vår generalsekretær Anniken er dessverre blitt sykemeldt. Anniken holder oss oppdatert om sin situasjon. Slik det ser ut i dag er det usikkert hvor langt sykefraværet vil bli. Styret har derfor igangsatt tiltak slik at roforbundets virksomhet ikke skal bli skadelidende. I første omgang har styret og utvalgene søkt å overta noen av funksjonene og vil være ansvarlig for oppfølgingen fremover. Avhengig av utviklingen vil det fortløpende vurderes om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak. Per W er også på jobb i sommer så forbundskontret er bemannet. Ved behov bes fagutvalgene kontaktes: http://roing.no/toppidrettsutvalget-tiu http://roing.no/arrangementsutvalget http://roing.no/dommerutvalget http://roing.no/anleggsutvalget http://roing.no/klubbstotteutvalget http://roing.no/tur-og-trimutvalget http://roing.no/informasjonsutvalget http://roing.no/studentutvalget http://roing.no/mastersutvalget ttp://roing.no/kraftsenterutvalget http://roing.no/historie-hederstegnutvalget Alle typer henvendelser kan eventuelt rettes til president. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når situasjonen tilsier det. På vegne av styret, Hans-Jørgen ArvesenWebdesign fra: New Media AS