Nyheter > Aktuelt

Idrettens fredskorps

23.11.2018

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Malawi eller Botswana. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Søk nå!

Idrettens Fredskorps har nå åpnet sin søkeportal til utviklingssamarbeidet Idrettens Fredskorps for 2019/2020. Idrettens Fredskorps har vært en viktig del av reisen til mange av de som jobber i idretts- Norge i dag, og vi håper at flest mulig egnede frivillige kan få ta del videre i programmet.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/

Spørsmål om Idrettens Fredskorps og utviklingssamarbeidet kan rettes til Ketil Husøy på Ketil.Husoy@idrettsforbundet.no eller på telefon 93456744.

Webdesign fra: New Media AS