Nyheter > Aktuelt

Utstyrsmidler 2018

15.01.2019

Spillemidler til utstyr 2018

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen gjelder for utstyr med fakturadato i 2018. Fakturaer med dato i januar 2019 skal være med i neste års søknadsrunde.

Søknadsfristen er 6. februar 2019.

Idrettslagene søker på samme måte som i fjor via Sportsadmin, men nytt av året er at de skal sende inn fakturaene sammen med søknaden. Fakturaene må sendes på e-post til post@roing.no merk eposten med «Utstyrsmidler 2018»

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for støtteordninger.

Medlemmer av Norges Roforbund kan søke på følgende utstyr:

  • Robåter
  • Årer
  • Roergometer
  • Riggere
  • Følgebåt
  • Motor til følgebåt

 Se ytterligere informasjon her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/
Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett. Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL


Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner. Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er mandag - Torsdag  0800-1900, fredag 0800 – 1530

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

 

Webdesign fra: New Media AS