Roklubbene > Rokretsene > Oslo Rokrets

Oslo Rokrets

Oslo Rokrets ble opprettet 16.mars 1917 av de tre roklubber i Oslo: Christiania Roklub (1878), Ormsund Roklub (1883) og Norske Studenters Roklub (1897) 
Få år senere  kom også Bærum Roklubb (1917)  med i Oslo Rokrets.
 
Kretsen omfatter nå 14 klubber: 
Arbeidernes Roklubb , Bestumkilen Roklubb, BI Athletics, Bærum Roklubb, Christiania Roklub, Fornebu Sportsklubb, Norsk Roklubb i Berlin e.v., Norske Studenters Roklub, Nøklevann Ro- og Padleklubb, Oslo Roklubb, Ormsund Roklub, NMBUI-Roing, Skullerud Sportsklubb, Oslostudentenes idrettsklubb.
 
 Formål:
 
Oslo Rokrets formål er å arbeide for ro-idrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Oslo Rokrets skal bistå Norges Roforbund i alle spørsmål som mgjelder ro-idretten innen kretsen.
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Webdesign fra: New Media AS