Konkurranser > Overgang

Overgang til ny klubb

Overgang meldes til forbundet ved å bruke "kontakt oss/tips oss" under
 
Start meldingen med overskriften "OVERGANG"
 
Oppgi fullt navn, fødselsdato, e-post og mobil.
 
Oppgi nåværende klubb og hvilken klubb det ønskes overgang til
 
Oppgi om du har deltatt i regatta for nåværende klubb denne sesongen eller ikke?

 

Rosesongen regnes fom 1. mars tom 28. februar. Det er litt ulike regler for overgang mellom to sesonger og i sesong.

Overgang til ny klubb MELLOM TO SESONGER

Det er fritt å skfite klubb mellom to sesonger, dvs innen første deltagelse i terminfestet konkurranse i ny sesong. Det eneste roer må gjøre er 1) å melde fra til Norges Roforbund og 2) melde seg inn i den nye klubben og sørge for at denne løser startlisens.  

Overgang til ny klubb I SESONG

Hvis roere allerede har deltatt i minst en terminfestet konkurranse i inneværende sesong, kan roer fortsatt skifte klubb, men får først stille for ny klubb tidligst 30 dager etter at melding er mottatt av Norges Roroforbund. Men har man først byttet klubb en gang i sesong, kan man ikke bytte flere ganger samme sesongen.

(Merk at det for studentroere gjelder særskilte regler for dobbeltrepresentasjon, se Regattareglementet)

Kontakt oss / Tips ossWebdesign fra: New Media AS