Tur og mosjon > Roturmerket

Roturmerket

 
Obs! Frist 1. november
 
REGLEMENT FOR ROTUR-MERKET
 
Rotur-merket er et mosjonstilbud som startet opp i 1981. Vær med å spre rosporten - start i flest mulig turløp og ro til «rotur-merket»!
 
”TA ET ÅRETAK”- for din egen skyld
 
Deltakelse (som roer eller cox) i alle norske turløp, norske langturer i Norges Roforbunds Tur- og Trim terminliste samt klubb- og krets-organiserte langturer, kvalifiserer til merke som følger:
  • Bronse: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong
  • Sølv: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong etter oppnådd bronsemerke.
  • Gull: Ved gjennomføring av minimum 4 turløp/langturer i én sesong etter oppnådd sølvmerke.
Deltagelse i et ro-maraton teller for 2 løp.
Man får kun tildelt ett merke pr. sesong.
 
Alle typer tur- og mosjonsbåter kan benyttes, altså også nasjonale båter, vikingeskip osv.
 
Sesongene deretter vil deltakerne få poeng:
 
16 - 49 år: 3 poeng pr. langtur/turløp
50 - 59 år: 4 poeng pr. langtur/turløp
60 - 69 år: 5 poeng pr. langtur/turløp
70 - 74 år: 6 poeng pr. langtur/turløp
74 år og eldre: 10 poeng pr. langtur/turløp
 
Ved oppnådde 60 poeng tildeles en statuett (isfjell).
 
Klubbkonkurranse
 
Klubbene får ett lodd per deltaer per turløp/langtur. Ved sesongslutt vil det bli trukket lodd om en redningsvest.
 
Rapportering innen 1. november
 
Klubbene sender samlet rapportskjema til forbundskontoret (roing@nif.idrett.no /Norges Roforbund, 0840 Oslo) ved sesongslutt (senest 1. november).
 
Pris for merke uansett valør: 35 kr
Pris for statuett: 500 kr
 
Med roerhilsen Tur- og Trimutvalget
 
 
 
 


Webdesign fra: New Media AS