Roforbundet > Rosportens Venner > RV Bli medlem!

Rosportens Venner - Bli medlem!

Støtt norsk rosport! Bli medlem du også!

 

Rosportens Venner er en uavhengig forening dannet på ideelt og uformelt grunnlag i 1993 av norske roentusiaster. Formålet med foreningen er å støtte norsk rosport.

I 1995 ble foreningen formelt stiftet med vedtekter, formålsparagraf og valgt styre. Siden dette har Rosportens Venner bidratt med over 500 000 kr til norsk rosport, fortrinnsvis til junior og rekruttering.

Alle som ha roing i sitt hjerte kan bli medlem!

Innmelding gjøres ved å sende e-post til rosportensvenner@roing.no med navn, eventuell klubbtilhørighet, postadresse, e-postadresse og mobilnummer, OG betale 250 kr Rosportens Venners kontonr 5134 06 13671.

Eventuelle gaver tas i mot med stor takk på samme kontonummer.

VervefolderWebdesign fra: New Media AS