Rosportnes Venners Styre

Fra venstre: Rolf Thorsen, Knut Ødegård, Brit Schjetne og Lis Schjøtt,

Rosportens Venners Styre

Leder

Lis Schjøtt

Nestleder

Rolf Thorsen

Medlem

 *

Medlem 

Knut Ødegaard

Medlem 

Hans Gunnar Grepperud

 

*Styremedlem Brit Schjetne gikk bort september 2014, se minneordWebdesign fra: New Media AS