Roforbundet > Styret > Styret

Styret

 

Hans-Jørgen Arvesen

President

hans-jorgen.arvesen@roing.no

97183986

 

Thorvald Jakobsen

Visepresident

Fagormåde: Toppidrett

96236943

Thorvald.Jakobsen@hotmail.com

 

 

Henriette Longva

Styremedlem

Fagområde: Økonomi, Marked og Informasjon

henriettelongva@yahoo.no

 

Henriette er i svangerskapspermisjon. I denne perioden vil 

Varamedlem Are Prytz Berset fylle hennes rolle:

are@gagn.no

92845304

 

 

Ingeborg Onstein

Styremedlem

Fagområde: Anlegg og Arrangement

ingeborg@onstein.no

 

Marika Erlandsen

Styremedlem

Fagområde. Klubbstøtte, Bredde og Sikkerhet

marikaerlandsen@hotmail.com

 
Camilla Kox

Varamedlem (Økonomi, Marked og Informasjon)

 

 
Hans Gunnar Grepperud

Varamedlem (Anlegg og Arrangement)

91340144

 
Svein Moldestad

Varamedlem (Klubbstøtte, Bredde og Sikkerhet

 

 
Are Prytz Berset

Varamedlem (Toppidrett)

are@gagn.no

92845304

 

 

Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet
mellom Tingene. Sittende styre ble valgt på Tinget 22. november 2015.Webdesign fra: New Media AS