Roforbundet > Styret > Styret

Styret

 

Hans-Jørgen Arvesen

President

hans-jorgen.arvesen@roing.no

97183986

 

Thorvald Jakobsen

Styremedlem

Fagormåde: Toppidrett

96236943

 

Peder Strand

Visepresident

Fagområde: Økonomi, Marked og Informasjon

 

Anniken Ellingsen

Styremedlem

Fagområde: Anlegg og Arrangement

 

Marika Erlandsen

Styremedlem

Fagområde. Klubbstøtte, Bredde og Sikkerhet

 
Rolf Thorsen

Varamedlem (Økonomi, Marked og Informasjon)

90119373

 
Sven Erik Sandsmark

Varamedlem (Anlegg og Arrangement)

91340144

 
Kristin Risa

Varamedlem (Klubbstøtte, Bredde og Sikkerhet)

48284284

 
Are Prytz Berset

Varamedlem (Toppidrett)

are@gagn.no

92845304

 

 

Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet
mellom Tingene. Sittende styre ble valgt på Tinget 22. november 2015.
Webdesign fra: New Media AS