Roforbundet > Styret

Styret

Styret

Norges Roforbund ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom Tingene. Sittende styre ble valgt på Tinget 18. november 2017.

Les mer..

Møtereferater

Referater/protokoller fra Ting og styremøter legges fortløpende ut her.
Les mer..


Webdesign fra: New Media AS