Roforbundet > NRs GULLMERKE > Thor Nilsen

Thor Nilsen

Gullmerkeinnhaver Thor Sverre Nilsen

 

Thor Nilsen har viet sitt liv til rosporten, både nasjonalt og internasjonalt. Både som trener og administrator er han uovertruffen. Internasjonalt er han beskrevet som «Gudfaren for den moderne rosport».

Nilsen er fortsatt aktiv, selv om han formelt takket av fra sitt siste offisielle verv i det internasjonale roforbundet (FISA) ved årsskiftet 2016/2017 - i en alder av 85 år. 

Thor Nilsen begynte å ro i Bærum Roklubb i 1946, og deltok i sine første konkurranser som ungdomsroer i 1947. Han representerte Norge internasjonalt ved en rekke anledninger, med 8. plass i firer med styrmann i de Olympiske Leker i 1952 som sportslig høydepunkt. Han har ni ordinære NM-titler og vant Hans Majestets Kongens Pokal i 1958. Han var styremedlem i Bærum Roklubb i 12 år i perioden 1957-75, hvorav 4 år som Leder. Han var også klubbens hovedtrener i 18 år, fra 1958-1975.

Norges Roforbund

Thor Nilsen var redaktør for Norges Roforbunds meldingsblad Roing i årene 1959-1965. På den tiden kom han også med i Treningsnemda, forbundets komite for «utvikling og seleksjon av roere og lag til internasjonale konkurranser». Her argumenterte han for opprettelsen av landslag, dvs lag hvor de beste roerne uansett klubb settes i samme båt og trener og konkurrerer sammen. Den rådende holdning var da at lag bare kunne bestå av roere fra samme roklubb, også i internasjonale konkurranser. Men i 1967 fikk han omsider gjennomslag for sitt syn om at ro-Norge måtte satse på kombinasjonslag. Det ble starten på, og en av flere viktige suksessfaktorer bak norsk roings nær ubrutte medaljerekke i VM og OL siden 1970-tallet.

Thor Nilsen opprettet kontakt og samarbeide med professor Kåre Rodahl ved Arbeidsfysiologisk Institutt, og den norske trenerlegenden Stein Johnson, for å kartlegge den fysiske belastningen på kroppen under roing, og derigjennom tilrettelegge for mest mulig effektive treningsprogram for topproere. Den arbeidsfysiologiske forskningen var i en rivende utvikling, og Thor Nilsen ønsket å bringe forskningsresultatene inn i toppidretten. Samarbeidet ga frukter, først for norsk rosport og etterhvert også for øvrige deler av norsk idrett som lærte av roerne. Thor Nilsen innledet på denne tiden også et samarbeid med datidens mest anerkjente ro-trenere i Vest-Tyskland og Nederland, og brakte også deres erfaringer og kompetanse til Norge.

International suksess som trener

Thor Nilsen var norsk landslagstrener fra slutten av sekstitallet og til og med OL i Montreal i 1976, hvor Frank og Alf Hansen tok OL-gull og den norske fireren tok OL-sølv. Høsten 1976 ble han ansatt som landslagstrener og sportssjef for det spanske roforbundet. Her opprettet han en base i Banyoles nord i Spania. I 1980 ble han ansatt som Sportsdirektør for det italienske roforbundet, en posisjon han hadde frem til 1990. I begge land ble han tildelt nasjonale utmerkelser for sin trenergjerning.

I Italia bygget han opp et treningssenter for roere i Piediluco nord for Roma. Både i Spania og i Italia bygget han opp åpne treningsmiljøer hvor roere fra hele verden søkte støtte, råd og utfordringer. Selv om hans hovedansvar var å produsere best mulig utøvere og lag for sine arbeidsgivere, var han alltid villig til å hjelpe roere fra andre land. Spesielt roere fra land med kulde og is om vinteren søkte seg til Thor Nilsens treningssentra, både fra Canada og fra Norden.

Også efter at han sluttet som Sportsdirektør i Italia fortsatt han å hjelpe roere fra hele verden. Det Internasjonale roforbundet (Fédération Internationale des Sociétés d’ Aviron – FISA) har regnet ut at utøvere som har hatt Thor Nilsen som trener har tatt tilsammen 40 VM-gull og 8 OL-gull.

Sentral rolle i FISA siden 1974

Thor Nilsen ble valgt inn som medlem av FISAs Competitive Rowing Commission i 1974. Fra 1986 til 1999 var han kommisjonens leder, og derigjennom medlem av FISAs Hovedstyre (Council). I årene 1997-1999 var han også medlem av Arbeidsutvalget i FISA (Executive Committee). Da han måtte fratre disse vervene ved oppnådd aldersgrense ble han av FISA Kongressen valgt som æresmedlem til Hovedstyret.

Gjennom støtte fra den Internasjonale Olympiske Komites (IOCs) Olympic Solidarity movement ble det i 1985 mulig for FISA å starte et utviklingsprogram for rosporten. Hensikten var å utbre sporten til land som ikke allerede drev med roing, og å støtte sporten i land hvor den sto svakt. Thor Nilsen ble valgt som leder av arbeidsgruppen som styrte dette arbeidet. De samlet inn alle tilgjengelige håndbøker, manualer og læreplaner fra de tradisjonelle ro-nasjonene, og laget et forenklet, omforent opplæringsopplegg for trenere og instruktører. Samtidig ble det laget standardiserte tegninger av konkurranserobåter som er enkle og billige å produsere, slik at lokale båtbyggere kunne bygge båter for lokale roklubber. Erfarne og vel-meritterte trenere fra etablerte ro-nasjoner ble utfordret til å bidra gjennom besøk ved nasjonale treningssentra, og trenere fra de nye nasjonene fikk mulighet til å hospitere hos erfarne topptrenere. Alt dette ble styrt og koordinert av Thor Nilsen.

Da Thor Nilsen falt for aldersgrensen som tillitsvalgt i det internasjonale roforbundet, FISA, ble han isteden ansatt som Utviklingsdirektør. Denne stillingen hadde han til han etter eget ønske takket av 31 desember 2016, i en alder av 85 år.  I løpet av de årene Thor Nilsen har vært Utviklingsdirektør i FISA er antallet nasjoner som har organisert roing nesten fordoblet. Han har i denne stillingen bl.a. bygget opp et internasjonalt treningssenter i Sevilla i Spania, og har bygget opp et nettverk av trenere og instruktører som bistår i utviklingen av den internasjonale rosporten. Han har også fortsatt å hjelpe utøvere som ønsker å utvikle seg til toppnivå. Som den person som kanskje har best oversikt over utøvere verden over blir han fortsatt brukt av det internasjonale roforbundet til seeding av lag i Verdenscupen i roing.

Da Thor Nilsen i en periode bosatte seg i sin kones hjemland Sverige, lot han seg i tillegg til sitt virke som Development Director i FISA, velge som Ordförande (Leder) i Svenska Roddförbundet (1994-1996). Senere flyttet han hjem til Norge og er nå bosatt i Oslo.

Da det sommeren 2016 ble kjent at Thor Nilsen skulle gå av, sa FISAs Executive Director Matt Smith følgende:

«For Thor, rowing embodied the opportunity to challenge his own physical limits. He also saw it as a way to be part of a team sport that required determination, respect, commitment, integrity and always a sense of fair play. As Thor became more involved, first as a club and national coach, then as a team manager and finally an international federation official, he transferred these values to those around him. Thor helped to shape and mentor those who he encountered in all aspects of the sport, from the local level to the elite Olympic level and across nationalities»

Thor Nilsen har mottatt alle de utmerkelser norsk og internasjonal rosport kan tildele. I 2009 mottok han den Internasjonale Olympiske Komites (IOC) høyeste utmerkelse, the Olympic Order. Utmerkelsen ble overrakt av IOCs norske medlem Jens Gerhard Heiberg under Norges Roforbund Ting høsten 2009. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a: «Nilsen is a man of great ethical stature. His generosity is boundless.»

 

Roerbiografi for Thor Sverre Nilsen

 

Thor Sverre Nilsen ble født 5. oktober 1931 og begynte å ro i Bærum Roklubb 1946, hvor han fortsatt er medlem. Han har vært og er en ledende skikkelse innen norsk- og internasjonal roing.

Aktiv karriere som konkurranseroer

Thor Sverre Nilsen har 147 starter i norske og internasjonale regattaer, hvorav 84 førsteplasser.

1947 – 1961

Norgesmester 9 ganger i henholdsvis Toer og Firer, både med og uten styrmann

Hans Majestet Konges Pokal i 1958

1952 – 1958

Representerte Norge ved flere anledninger (Nordisk, EM og OL)

8. plass i Firer m/styrmann i OL i Helsingfors i 1952

 

Verv i Bærum Roklubb

1957 – 1975

Styremedlem i til sammen 12 år (Leder 1972-75)

1958 – 1975

Hovedtrener

 

Verv og stillinger i Norges Roforbund

1959 – 1965

Redaktør for Norges Roforbunds medlemsblad ROING

1960 – 1976

Medlem av Treningsnemda (Toppidrettsutvalget)

1965

Viseformann

1970 – 1972

Styremedlem og leder av Treningsnemda (Toppidrettsutvalget)

1972 – 1976

Landslagstrener (OL-gull og OL-sølv i Montreal 1976)

2009 – 2013

Medlem i utvalget for utbredelse av roing for funksjonshemmede

 

Stillinger i internasjonal roing

1972 – 1976

Trener for Sverige (i tillegg til Norge)

1976 – 1980

Landslagstrener og Sportssjef i Spania

1980 – 1990

Sportsdirektør i Italia

1999 – 2016

Development Director (Utviklingsdirektør) i det internasjonale roforbundet (FISA)

 

Verv i internasjonal roing

1974 – 1985

Member FISA Competitive Rowing Commission

1986 – 1999

Member FISA Council og Chair FISA Competitive Rowing Commission

1986 – 2016

Chair FISA Development Programme Sub-commission

1997 – 1999

Member FISA Executive Committee

1994 – 1996

Ordförande (Leder) Svenska Roddförbundet

1999 – 0000

Honorary Member FISA Council

 

Hedersbevisninger

1963 

Medalje for fortjenestefull roing (Norges Roforbund)

1967

Hederstegn (Bærum Roklubb)

1975

Gullmedaljen (Norges Roforbund, høyeste utmerkelse)

1996

Gullåran (Svenska Roddförbundet)

1999

Æresprisen (Rosportens Venner, Norge)

2003

Distinguished Service to Rowing Medal (FISA)

2009

The Olympic Order (IOC, høyeste utmerkelse)

2016

Riksidrottförbundets Förtjänsttecken i Guld (Sverige)

 

 Webdesign fra: New Media AS