Tinget 2013

Tingdokumentene sendes ikke ut i forkant, men trykkes opp og levers ut til representantene på Tinget. Oppdages det åpenbare feil i dokumentene tas melding i mot med takk! I heldigste fall rekker vi da å rette før trykking. Bruk Kontakt oss/Tips oss. Takk!

Innkalling

GULT HEFTE: SAKSLISTE

BLÅTT HEFTE: BERETNING OG REGNSKAP

RØDT HEFTE: FORSLAG OG SAKER

GRØNT HEFTE: PLANER OG BUDSJETTWebdesign fra: New Media AS