Tur og mosjon > Tur og mosjon

Tur og mosjon

Tur- og mosjonsroing koordineres innen Norges Roforbund av Tur- og Trimutvalget

Vår målsetting er å stimulere til økt ro-aktivitet utenfor regattabanene, og utbre roing som en livslang idrett.

Vi har følgende arbeidsoppgaver:

  1. Oppsetting av terminliste for norske og utenlandske tur- og mosjons-arrangementer.
  2. Administrere vår utleie av tur- og mosjonsbåter til norske roklubber som mangler slikt materiell.
  3. Forestå utleie Breddeutvalgets båthenger, samt bistå utenlandske roere med turopplegg og båttransport i Oslo-området og Norge forøvrig.
  4. Administrere utstasjonert båt fra Dansk Forening for Rosport.
  5. Administrere Distansemerke og Distansepokalene, samt Roturmerket.
  6. Tilrettelegge for roing av handikappede.
  7. Utarbeide langtursforslag med langtursreglement.
  8. Utarbeide sikkerhetsreglementer.
  9. Informere om vedlikehold og nyanskaffelser av egnet tur- og mosjonsmateriell.
  10. Vedlikeholde utvalgets hjemmeside.

 Webdesign fra: New Media AS