Roforbundet > Fagutvalgene > Tur- og Trimutvalget

Tur og Trimutvalget

Tur- og Trim-utvalget (TuTu) i Norges Roforbund inngår i avdeling Klubbstøtte. Utvalget følgende styreoppnevnte leder og medlemmer pr mars 2016. 

 

TuTu Leder

Tore Lysdahl

46412064 

TuTu Medlem

Marianne Lundh

90036137

 

 

 

TuTu Medlem

Helge Tønnesen

 99629586

 

 

 

Ved oppnevning av medlemmer legges det vekt på lokalt engasjement i tur- og trim-aktiviteter, samt god tilknytning til egen klubb og krets.

Vi tar gjerne opp interesserte medlemmer, spesielt fra kretser og områder utenfor de som allerede er representert i utvalget.  Er du interessert, ta kontakt med utvalgsleder.

Har du spørsmål eller forslag til utvalget, kontakt den person som eventuelt er tilknyttet din krets, eller utvalgsleder direkte.

 

Tore Lysdahl

UtvalgslederWebdesign fra: New Media AS